articles @ www.bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Welkom

Welkom bij ons op Het Grote Huis, buitenschoolse opvang bij De Vrije School Den Haag.

Hier staan we voor

Een plek waar we willen dat ‘je mag zijn en worden wie je bent’. 

In onze pedagogische visie gaan we ervan uit dat elk kind uniek is en in zijn eigenheid gezien en aangesproken wil worden. Wij willen een leefruimte, een gemeenschap, creëren waarin ieder tot zijn recht kan komen binnen het geheel. We geven deze visie vorm door er werkelijk te zijn, met aandacht en bewustzijn voor ieder kind.

We werken vanuit een antroposofische grondslag volgens de ideeën van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie en van de Vrije Scholen. Naast de pedagogische visie delen we met de Vrije School Den Haag ook het gebouw en is er een gedeelde aandacht voor de omgeving waarin het kind opgroeit.