articles @ www.bsohetgrotehuis.nl:

Please login

username

password

Forgot password?

Forgotten password retriever

Please enter your email address:

Corona

Het brengen van de kinderen

  • De kinderen die niet naar school komen, worden tot aan de buitendeur gebracht.
  • De kleuters worden door de leerkracht naar het Grote Huis gebracht.
  • De 1e tot en met 6e klassers worden door de leerkracht naar het Grote Huis gebracht of komen zelf.

Het halen van de kinderen

Ouders komen niet in het gebouw. Ouders houden 1,5 meter afstand tot andere volwassenen en waar mogelijk tot kinderen. Een ouder komt alleen ophalen. Het ophaalmoment is kort.

Mooi weer

Bij mooi weer worden de kinderen buiten opgehaald.

Slecht weer

Bij slecht weer worden de kinderen naar de buitendeur gebracht. Ouders zwaaien voor het raam of bellen/appen naar de telefoon van het huis van het kind om te laten weten dat ze er zijn. Het kind wordt dan naar de deur gebracht door een medewerker van het huis. De grotere kinderen komen zelf naar buiten.

Communicatie tussen ouders en medewerkers

Het halen zal kort zijn en weinig ruimte bieden tot een gesprek over het kind. We doen dit waar mogelijk via de telefoon / de app / de mail. Iedere medewerker zal hier een eigen wijze in vinden met de ouders. Het belangrijkste is dat wij graag het contact met de ouders houden over het wel en wee van de kinderen. Op de website staan alle e-mailadressen van de medewerkers via https://www.bsohetgrotehuis.nl/article/1/366_Contact

De telefoonnummers van de verschillende huizen

Naam

Medewerkers

Telefoonnummer

Boshuis

Zibah, Esther, Kayleigh

06 41 33 16 17

Duinhuis

Andrea, Mattijn, Margje

06 41 33 16 60

Strandhuis

Mirjam, Zuzana, Sandrina

06 41 33 16 73

Boomhut

Lisa, Kayleigh, Glenn

06 41 33 16 76

Struinhuis

Glenn, Gaby

06 43 03 23 32

Huisje in het Bos

Susanne, Sandrina

06 28 75 93 46

Wanneer mag een kind komen?

Als je kind gezond is en ook naar school kan, mag het naar de BSO. Als het kind tijdens de middag ziek wordt dan bellen wij de ouders om het kind te komen halen. We gebruiken daarbij de beslisboom 'naar de opvang/naar school of thuisblijven?'

Hygiëne

Wij zorgen deze periode voor extra schoonmaak van de ruimtes gedurende de dag. Daarnaast hebben we volgende maatregelen:

  • Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar
  • Geen handen schudden
  • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn regelmatig en met water en zeep gedurende ten minste 20 sec.
  • Hoesten/niezen in de elleboog

Betalingen tijdens de lock down

We vragen alle ouders de factuur aan ons te betalen. Ouders houden recht op kinderopvangtoeslag in de periode dat wij gesloten zijn. Ook zorgt het Rijk via de SVB voor een compensatie van de kosten tot aan het maximaal fiscaal uurtarief.
Wanneer het niet mogelijk is de hele factuur te betalen, dan verzoeken wij je minimaal de kinderopvangtoeslag aan ons over te maken. Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact op met facturen@bsohetgrotehuis.nl

Tot slot

We hebben in de afgelopen periode gemerkt dat de kinderen alert zijn op wat volwassenen met elkaar bespreken over alle veranderingen door Corona en wat dit voor ons betekent. Als medewerkers houden wij dit gesprek weg bij de kinderen en voeren dit zoveel mogelijk waar zij niet bij zijn. Wij hopen ook dat jullie als ouders dit samen met ons willen ondersteunen. We dragen met elkaar zorg voor het naleven van deze situatie, zodat we een prettige en gezonde situatie kunnen neerzetten voor jullie kinderen en voor ons als medewerkers.

We horen wij graag zaken zijn die niet goed werken of die wellicht slimmer kunnen. Laat het ons alsjeblieft weten via administratie@bsohetgrotehuis.nl. Wij regelmatig kijken wat goed werkt en of richtlijnen veranderen. Dit laten we jullie dan via een nieuwsbrief weten.